Wykresy GiełdoweChiny są obecnie drugą co do wielkości gospodarką na świecie, wyprzedzając Japonię pod względem parytetu siły nabywczej (PPP) w 2017 r. Dlatego kluczowe dla Indii stało się skupienie się na własnych przewagach, które umożliwiają im szybszy wzrost niż Chiny. Indie mają dużą siłę roboczą, znajomość języka angielskiego i kapitał intelektualny. Jednak Indie są przede wszystkim uzależnione od sektora usług, jeśli chodzi o tworzenie miejsc pracy dla swojej siły roboczej. Rząd podjął inicjatywy, takie jak Make in India, aby pobudzić produkcję i tworzenie miejsc pracy w kraju. Jednak inicjatywy te prawdopodobnie nie będą wystarczające, jeśli Indie będą kontynuować stagnację gospodarczą.

Znaczenie właściwej strategii wzrostu gospodarczego

Indie i Chiny to dwa największe kraje świata, które w ostatnim czasie odnotowały wzrost gospodarczy na poziomie prawie 10% rocznie. PKB Chin wynosi około 17 000 miliardów dolarów, podczas gdy PKB Indii wynosi około 4 000 dolarów.

Aby rozwijać się gospodarczo, kraj potrzebuje planu strategicznego, który koncentruje się na podstawach jego gospodarki. Aby stworzyć strategię, którą można wdrożyć, należy pamiętać o pewnych rzeczach. Jednym z nich jest fakt, że różne sektory mają różne motory wzrostu i chociaż trudno jest zmierzyć, co spowoduje wzrost gospodarczy, marketerzy muszą skupić się na tych czynnikach.

Istnieje szereg czynników, które pomogą w zwiększeniu PKB, są to m.in. edukacja, innowacyjność, napływ inwestycji zagranicznych oraz właściwe zarządzanie.

-Edukacja

-Innowacje

-Napływ inwestycji zagranicznych

-Właściwe zarządzanie

Proces tworzenia strategii wzrostu gospodarczego jest jednym z najważniejszych elementów rozwoju udanego biznesu. Firmy muszą zastanowić się, czego chcą ich klienci, jak mogą się rozwijać i jaka byłaby najlepsza metoda na osiągnięcie tego sukcesu.

Co robią Chiny, czego nie robią Indie?

Chiny są znane jako centrum produkcyjne świata. Podczas gdy Indie znane są z tego, że są krainą technologii i kreatywności. Chiny robią to, czego Indie nie mogą, podczas gdy Indie wciąż próbują nadrobić to, co Chiny już osiągnęły.

Chiny stworzyły bazę przemysłową, która pozwoliła im budować swoją gospodarkę na eksporcie, a nie na imporcie. Pozwala im również mieć lepszą kontrolę nad kosztami produkcji poprzez negocjacje z dostawcami, zmniejszając koszty związane z problemami z kontrolą jakości i innymi kwestiami. Indie mogą wyciągnąć wnioski z sukcesu Chin w tej branży, inwestując w infrastrukturę, taką jak autostrady, linie kolejowe, porty

Chiny są o krok od stania się światowym supermocarstwem numer jeden, podczas gdy Indie nie osiągnęły jeszcze tego poziomu. Chiny podjęły się nowych projektów, które są w czołówce technologicznej, podczas gdy Indie skupiły się na budowie infrastruktury.

Co musi się stać, aby indyjskie firmy nadążyć za chińską konkurencją?

Wiele firm zmaga się z szybkim rozwojem Chin w ciągu ostatnich dwóch dekad. Kraj stał się światowym centrum produkcyjnym, które odebrało Indie przystępny rynek pracy.

Aby indyjskie firmy mogły konkurować z chińską konkurencją, trzeba myśleć nieszablonowo i opracowywać nowe strategie wprowadzania zakłóceń. Chociaż ich siła robocza nie jest tak elastyczna jak chińska, wciąż mogą uczyć się na swoim podejściu.