NegocjacjeNegocjacje to proces uzgadniania warunków między dwiema stronami, które nie są równe. Może mieć formę ustną lub pisemną, prywatną lub publiczną, formalną lub nieformalną, ale zawsze jest to proces interaktywny. Dwie osoby negocjują, ponieważ każdy chce czegoś, co ma drugi i żadna nie jest gotowa przyznać się do tego, To mogą być pieniądze, towary, usługi... wszystko, co można wymienić. Z tego powodu negocjacje są czasami nazywane procesami negocjacyjnymi.