Jak zwalczać chwasty w zbożach jarychRegulacja zachwaszczenia w zbożach jarych jest zdecydowanie łatwiejsza, niż w formach ozimych i raczej nie wymaga tzw. poprawki. W zbożach jarych jest zdecydowanie mniejsza presja miotły zbożowe, natomiast rośnie znaczenie owsa głuchego i chwastnicy jednostronnej. Z gatunków chwastów dwuliściennych rośnie znaczenie chwastów ciepłolubnych, takich jak komosa biała, a regionalnie poziewnika szorstkiego i żółtlicy drobnokwiatowej. Zwalczanie chwastów przeprowadzane jest zwykle w fazie krzewienia i wykorzystywane są do niego środki o działaniu nalistnym.

Kiedy wykonać zabieg?

W zbożach ozimych mogą być wykonywane wczesne zabiegi w niskich fazach rozwojowych uprawy, gdy roślina uprawna ma 1-2 liście. W przypadku form jarych zabiegi przed krzewieniem zbóż są marginalne. Zwykle środki na chwasty stosuje się w fazie krzewienia (od BBCH 21 do BBCH 29). Takie postępowanie znacznie ułatwia podjęcie decyzji o zastosowaniu konkretnego herbicydu lub mieszaniny opryskowej. W trakcie lustracji polowej poprzedzającej zabieg herbicydem można stwierdzić, które chwasty jedno i dwuliścienne występują na plantacji oraz w jakich są fazach rozwojowych. 

W związku z tym większość wiosennych herbicydów zarejestrowanych jest właśnie w fazie krzewienia. Jednak z przyczyn niezależnych wykonanie zabiegu w tej fazie wzrostu zbóż może być niemożliwe. W związku z tym warto sięgnąć wówczas po rozwiązania oparte o produkty o szerszym oknie aplikacji. Jednym z produktów, który może być stosowany w zbożach jarych od fazy 3 liści do aż fazy liścia flagowego jest SunLight 50 SC.

Jakie chwasty występują w jarych?

W zbożach jarych znaczenie miotły zbożowej jest dużo mniejsze niż w przypadku ozimin. Występują natomiast dwa inne gatunki chwastów jednoliściennych owies głuchy i chwastnica jednostronna, które lokalnie i przy braku skutecznej ochrony mogą stanowić duży problem. 

W zbożach jarych występują również chwasty dwuliścienne, ich skład gatunkowy pokrywa się ze zbożami, jednak różna jest ich presja. Oznacza to, że na plantacjach zbóż jarych można spotkać między innymi przytulię czepną, chabra bławatka, mak polny, samosiewy rzepaku i inne chwasty z rodziny kapustowatych. Warto podkreślić, że w zbożach jarych rośnie znaczenie chwastów ciepłolubnych takich jak komosa biała, żółtlica drobnokwiatowa, poziewnik szorstki.

Jakie środki na dwuliścienne zastosować?

W zbożach ozimych dużą grupę stanowią produkty o bardzo dobrym działaniu doglebowym, które można aplikować w niskich fazach rozwojowych zbóż- przed fazą krzewienia, w fazie dwóch liści (BBCH 11-12). Zawierają one takie substancje czynne jak chlorotoluron, prosulfokarb, flufenacet czy diflufenikam. W zbożach jarych ich aplikacja jest marginalna, ponieważ dominują w nich zabiegi nalistne wykonywane produktami lub mieszaniny zbiornikowymi zawierającymi tzw. regulatory wzrostu, czy sulfonylomoczniki.

Z racji tego, że w zbożach jarych dominują gatunki chwastów dwuliściennych, a chwasty jednoliścienne zdarzają się rzadko to powszechnie stosowane są sulfonylomoczniki do zwalczania chwastów dwuliściennych. Do tej grupy należy zaliczyć SunLight 50 SC zwalczający szerokie spektrum chwastów dwuliściennych, w tym przytulię czepną oraz Coalicion 750 WG. Coalicion 750 WG zawiera substancję czynną tribenuron metylu — powszechnie wykorzystywaną w zbożach jarych. 

Do zwalczania chwastów tylko dwuliściennym można wykorzystać środki na chwasty zawierające substancje aktywne z tzw. grupy regulatorów wzrostu (MCPA, dikamba, fluroksypyr).

Skutecznie połączenie na dwuliścienne

Często w praktyce rolniczej w zbożach jarych stosowane jest połączenie w mieszaninie opryskowej substancji czynnej fluroksypyr i tribeneuron metylu. Takie rozwiązanie zwalcza wszystkie uciążliwe chwasty: komosa biała, mak polny, chaber bławatek, samosiewy rzepaku oraz przytulnie czepną w każdej fazie rozwojowej. Substancja czynna fluroksypyr w takiej mieszaninie może być z powodzeniem zastąpiona substancją aktywną florasulam.

Substancja czynna florasulam jest zawarta w herbicydzie SunLight 50 SC, który również doskonale zwalcza przytulię czepną i inne chwasty dwuliścienne.

Kompleksowe rozwiązania — na jedno i dwuliścienne

Zwykle zwalczanie chwastów zbożach jarych nie wymaga zastosowania środków do eliminacji gatunków jednoliściennych. Jeżeli jest jednak taka konieczność, to warto sięgnąć po sprawdzone i skutecznie rozwiązania, w które pozwolą wyeliminować chwasty jedno i dwuliścienne podczas jednego wjazdu w pole.

SunPak to kompozycja herbicydów zwalczająca 20 gatunków chwastów jedno i dwuliściennych. W przypadku chwastów jednoliściennych z powodzeniem może być wykorzystany do eliminacji owsa głuchego i chwastnicy jednostronnej. Warto podkreślić, ze SunPak może być stosowany we wszystkich najważniejszych gatunkach zbóż jarych z wyjątkiem owsa.