Back to Top

Jakie są zalety suplementacji witaminą D?

Witamina DWitamina D to witamina wytwarzana przez skórę w odpowiedzi na ekspozycję na światło słoneczne. Kiedy ludzie nie mają wystarczającej ilości światła słonecznego, są bardziej narażeni na rozwój niedoboru witaminy D, co prowadzi do różnych problemów zdrowotnych.

Przewodnik po rozwoju pracowników. Jak wybrać odpowiednie narzędzie dla Twojej firmy?

Pracownicy w biurzeProgramy rozwoju pracowników (EDP) to koncepcja, która szybko staje się centralnym elementem większości firm. Dają pracownikom możliwość rozwoju i uczenia się w obszarach, które doprowadzą ich do sukcesu. Udany EDP może również stworzyć kulturę firmy ciągłego doskonalenia i innowacji. Programy rozwoju pracowników są obecnie wykorzystywane jako strategia poprawy wzrostu i utrzymania. To rodzaj szkolenia, który pomaga pracownikom poprawić ich wydajność. Można go wdrożyć w różnych organizacjach w różnym stopniu, w tym w działach HR, dziale zasobów ludzkich firmy, zespole zarządzającym i radzie przywództwa.

Rodzaje umiejętności priorytetowych w tych programach różnią się w zależności od rodzaju prowadzonej działalności lub branży. Na przykład w firmach detalicznych skupi się na obsłudze klienta, podczas gdy firmy produkcyjne mogą nadać priorytet umiejętnościom produktywności.

Indie powoli tracą przewagę konkurencyjną nad Chinami

Wykresy GiełdoweChiny są obecnie drugą co do wielkości gospodarką na świecie, wyprzedzając Japonię pod względem parytetu siły nabywczej (PPP) w 2017 r. Dlatego kluczowe dla Indii stało się skupienie się na własnych przewagach, które umożliwiają im szybszy wzrost niż Chiny. Indie mają dużą siłę roboczą, znajomość języka angielskiego i kapitał intelektualny. Jednak Indie są przede wszystkim uzależnione od sektora usług, jeśli chodzi o tworzenie miejsc pracy dla swojej siły roboczej. Rząd podjął inicjatywy, takie jak Make in India, aby pobudzić produkcję i tworzenie miejsc pracy w kraju. Jednak inicjatywy te prawdopodobnie nie będą wystarczające, jeśli Indie będą kontynuować stagnację gospodarczą.

Jak być mistrzem negocjacji (nie tylko w pracy) - poradnik

NegocjacjeNegocjacje to proces uzgadniania warunków między dwiema stronami, które nie są równe. Może mieć formę ustną lub pisemną, prywatną lub publiczną, formalną lub nieformalną, ale zawsze jest to proces interaktywny. Dwie osoby negocjują, ponieważ każdy chce czegoś, co ma drugi i żadna nie jest gotowa przyznać się do tego, To mogą być pieniądze, towary, usługi... wszystko, co można wymienić. Z tego powodu negocjacje są czasami nazywane procesami negocjacyjnymi.

Strona 2 z 2